RENTGEN NOWA HUTA OŚ. NIEPODLEGŁOŚCI 2 W KRAKOWIE

Pracownia Cyfrowej Diagnostyki Obrazowej

  Planowane otwarcie LISTOPAD 2020  

Rentgen Nowa Huta oś. Niepodległości 2 Kraków

- Otwarcie w listopadzie 2020 r.

www.rentgennowahuta.pl

info tel. 12 314-88-38

ZAPRASZAMY od LIPSTOPADA 2020r.

Nowoczesny tani rentgen Kraków Nowa Huta dla dorosłych, Skalometria, rentgen Kraków Nowa Huta dla dzieci, RTG Telemetryczne, RTG Posturalne, RTG Skalometryczne, Stitching RTG Kraków Nowa Huta dla dorosłych, RTG Kraków Nowa Huta dla dzieci, rentgen płuc dla dorosłych, rentgen płuc dla dzieci, rentgen kości dla dorosłych, rentgen kości dla dzieci, rentgen całego kręgosłupa w jednej projekcji, rentgen kości długich w jednej projekcji.

Planowane otwarcie - Listopad 2020

Cyfrowy Rentgen z dwoma detektorami

Prace trwają na os. Niepodległości 2 w Krakowie, -------> Już niebawem otwarcie Nowej pracowni radiologicznej.

Obecnie zapraszamy do pracowni na Placu Emila Serkowskiego 10 w Krakowie,

rejestracja tel. 12 358-42-58

Nowoczesny tani rentgen Kraków Nowa Huta dla dorosłych, Skalometria, rentgen Kraków Nowa Huta dla dzieci, RTG Telemetryczne, RTG Posturalne, RTG Skalometryczne, Stitching RTG Kraków Nowa Huta dla dorosłych, RTG Kraków Nowa Huta dla dzieci, rentgen płuc dla dorosłych, rentgen płuc dla dzieci, rentgen kości dla dorosłych, rentgen kości dla dzieci, rentgen całego kręgosłupa w jednej projekcji, rentgen kości długich w jednej projekcji.

Cennik badań

 • Zdjęcie palców stopy w projekcji AP 30 zł
 • Zdjęcie boczne palców stopy 30 zł
 • Zdjęcie skośne palców stopy 30 zł
 • Zdjęcie palców stopy celowane na trzeszczki (projekcja styczna) 30 zł
 • Zdjęcie stopy w projekcji AP 30 zł
 • Zdjęcie boczne stopy 30 zł
 • Zdjęcie skośne stopy 30 zł
 • Zdjęcie osiowe tyłostopia (projekcja Saltzmana) 45 zł
 • Zdjęcie obu stóp w obciążeniu (projekcja AP) 60
 • Zdjęcie stopy w obciążeniu (dynamiczne) w projekcji AP 35 zł
 • Zdjęcie stopy w obciążeniu (dynamiczne) w projekcji bocznej 35 zł
 • Zdjęcie boczne kości piętowej 45 zł
 • Zdjęcie rtg jednej kości piętowej w projekcji podeszwowo-grzbietowej (projekcja osiowa) 45 zł
 • Zdjęcie stawu skokowego w projekcji AP 35 zł
 • Zdjęcie stawu skokowego boczne 35 zł
 • Zdjęcie skośne stawu skokowego 35 zł
 • Zdjęcie stawów skokowych porównawcze w projekcji AP 65 zł
 • Zdjęcie AP podudzia (kość piszczelowa-kość strzałkowa) 40 zł
 • Zdjęcie boczne podudzia (kość piszczelowa-kość strzałkowa) 40 zł
 • Zdjęcie AP stawu kolanowego 45 zł
 • Zdjęcie stawu kolanowego boczne 40 zł
 • Zdjęcie stawu kolanowego w projekcji skośnej 40 zł
 • Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze (AP + boczne) 85 zł
 • Zdjęcie rzepki boczne 50 zł
 • Zdjęcie rzepki osiowe 50 zł
 • Stitching - RTG cała kończyna dolna 150 zł
 • Kość udowa ze stawem biodrowym i kolanowym 150 zł
 • Zdjęcie palca ręki w projekcji PA 30 zł
 • Zdjęcie palca w projekcji bocznej 30 zł
 • Zdjęcie skośne palca ręki 30 zł
 • Zdjęcie ręki w projekcji PA 55 zł
 • Zdjęcie ręki w projekcji bocznej "wachlarz" 40 zł
 • Zdjęcie skośne obustronne rąk (Metoda Norgaard i "chwytanie piłki") 55 zł
 • Zdjęcie nadgarstka w projekcji PA 55 zł
 • Zdjęcie boczne nadgarstka 35 zł
 • Zdjęcie skośne nadgarstka 35 zł
 • Zdjęcie nadgarstka + dłoni RZZS (projekcja AP) 60 zł
 • Zdjęcie przedramienia w projekcji AP 45 zł
 • Zdjęcie przedramienia w projekcji bocznej 45 zł
 • Zdjęcie stawu łokciowego w projekcji AP 45 zł
 • Zdjęcie stawu łokciowego w projekcji bocznej 45 zł
 • Zdjęcie stawu łokciowego w projekcji skośnej (rotacja zewnętrzna/rotacja wewnętrzna) 45 zł
 • Zdjęcie kości ramiennej w projekcji AP 45 zł
 • Zdjęcie kości ramiennej w projekcji bocznej 45 zł
 • Transtorakalne zdjęcie kości ramiennej 50 zł
 • Zdjęcie stawu barkowego w projekcji AP 60 zł
 • Zdjęcie stawu barkowego osiowe 50 zł
 • Zdjęcie barku w projekcji tylnej skośnej (Metoda Grashey) 50 zł
 • Zdjęcie barku w projekcji bocznej (Łopatka w projekcji bocznej Y - metoda Neer) 50 zł
 • Zdjęcie obojczyka w projekcji AP 50 zł
 • Zdjęcie obojczyka w projekcji AP osiowej 50 zł
 • Zdjęcie łopatki w projekcji AP 50 zł
 • Zdjęcie łopatki w projekcji bocznej 50 zł
 • Zdjęcie stawów barkowo-obojczykowych (AP-obustronne z obciążeniem lub bez) 65 zł
 • Kość ramienna ze stawem barkowym i łokciowym 120 zł
 • Zdjęcie kości udowej w projekcji AP 55 zł
 • Zdjęcie kości udowej w projekcji bocznej 50 zł
 • Zdjęcie jednego stawu biodrowego w projekcji AP 55 zł
 • Zdjęcie stawu biodrowego osiowe 40 zł
 • Zdjęcie obustronne stawów biodrowych w projekcji AP 85 zł
 • Zdjęcie obustronne stawów biodrowych (AP+osiowe) 120 zł
 • Zdjęcie miednicy w projekcji AP 85 zł
 • Zdjęcie czaszki w projekcji osiowej AP (PA) 50 zł
 • Zdjęcie czaszki w projekcji bocznej 50 zł
 • Zdjęcie czaszki w projekcji SMV (Submentovertex) 50 zł
 • Zdjęcie twarzoczaszki w projekcji bocznej 50 zł
 • Zdjęcie twarzoczaszki w projekcji ciemieniowo-kolcowej (Projekcja Waters) 50 zł
 • Zdjęcie twarzoczaszki w projekcji PA (Metoda Caldwell) 50 zł
 • Zdjęcie celowane na kanały nerwów wzrokowych - projekcja ciemieniowo-oczodołowa skośna (Metoda Rhese) 50 zł
 • Łuki jarzmowe - zdjęcie obustronne - projekcja Submentovertex (SMV) 50 zł
 • Łuki jarzmowe - zdjęcie styczne (zdjęcie osiowe w projekcji skośnej) 50 zł
 • Kości nosowe - projekcja boczna 50 zł
 • Kości nosowe - zdjęcie osiowe (styczne) w projekcji górno-dolnej 50 zł
 • Zdjęcie żuchwy w projekcji PA 50 zł
 • Zdjęcie osiowo-boczne żuchwy - projekcje skośne 50 zł
 • Zdjęcie osiowe żuchwy w projekcji AP (Stawy skroniowo-żuchwowe) 50 zł
 • Zdjęcie celowane na stawy skroniowo-żuchwowe (osiowo-boczne w projekcji skośnej Metoda Law) 50 zł
 • Stawy skroniowo-żuchwowe (zdjęcie osiowo-boczne Metoda Schuller) 50 zł
 • Zatoki przynosowe w projekcji bocznej 50 zł
 • Zatoki przynosowe w projekcji PA (Metoda Caldwell) 50 zł
 • Zatoki przynosowe (Projekcja ciemieniowo-kolcowa Metoda Waters) 50 zł
 • Zatoki przynosowe - projekcja submentovertex (SMV) 50 zł
 • Zdjęcie C1-C2 w projekcji AP (kręgi szczytowy i obrotowy) 50 zł
 • Zdjęcie kręgosłupa szyjnego w projekcji osiowej AP 50 zł
 • Zdjęcie kręgosłupa szyjnego w projekcji skośnej 50 zł
 • Zdjęcie kręgosłupa szyjnego w projekcji bocznej 50 zł
 • Zdjęcie w projekcji AP, ząb obrotnika 50 zł
 • Zdjęcie odcinka szyjno-piersiowego kręgosłupa w projekcji bocznej (Okolica C4-Th3, pozycja "pływaka") 50 zł
 • Zdjęcie odcinka szyjnego kręgosłupa w projekcji bocznej (Pozycja przygęciowa lub odgięciowa) 50 zł
 • Zdjęcie odcinka kręgosłupa piersiowego AP 50 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego boczne 50 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego w projekcji skośnej 50 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowego w projekcji AP lub PA 50 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowego w projekcji bocznej 50 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowego w projekcji bocznej, celowane na kręgi L5-S1 50 zł
 • Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowego w projekcjach skośnych 50 zł
 • Zdjęcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa AP (PA) w zgięciu bocznym w lewo i w prawo 50 zł
 • Kość krzyżowa w projekcji AP 50 zł
 • Kość guziczna w projekcji AP 50 zł
 • Kość krzyżowa i kość guziczna w projekcji bocznej 50 zł
 • Stawy krzyżowo-biodrowe projekcja osiowa AP 50 zł
 • Stawy krzyżowo-biodrowe projekcja skośna tylna lewa lub prawa 50 zł
 • Stitching - cały kręgosłup AP 150 zł
 • Stitching - cały kręgosłup bok 150 zł
 • Zdjęcie AP górnych dróg oddechowych (tchawica, krtań) 50 zł
 • Zdjęcie boczne górnych dróg oddechowych (tchawica, krtań) 50 zł
 • Zdjęcie rtg klatki piersiowej boczne 50 zł
 • Zdjęcie rtg klatki piersiowej PA 65 zł
 • Zdjęcie rtg klatki piersiowej - szczyty płuc wg. Przybylskiego (pozycja lordotyczna AP) 55 zł
 • Zdjęcie skośne mostka (RAO) 50 zł
 • Zdjęcie boczne mostka 50 zł
 • Zdjęcie stawów mostkowo-obojczykowych w projekcji PA lub przednio-skośnej 50 zł
 • Zdjęcie AP lub PA żeber - powyżej przepony 50 zł
 • Zdjęcie AP żeber - poniżej przepony 50 zł
 • Zdjęcie żeber AP lub PA 50 zł
 • Zdjęcie żeber przednio-skośne - PA 50 zł
 • Zdjęcie żeber tylno-skośne - AP 50 zł
 • Wydanie kopii płytki CD 10 zł
 • Jama brzuszna - zdjęcie przeglądowe 60 zł
 • Zdjęcie jamy brzusznej poziomym promieniem (2 projekcje) 60 zł